Roerende zaakbelasting in Leeuwarden...

De komende periode zijn medewerkers druk in de weer met het inventariseren van alle woonschepen en woonwagens binnen de gemeente Leeuwarden.

De gemeente Leeuwarden is voornemens de Roerende Zaakbelasting in te voeren.
En van de onderdelen van het invoeringstraject is het in beeld brengen van de te belasten objecten.
De medewerkers van Legitiem verzorgen de inventarisatie van de objecten.

Het invoeringstraject wordt begeleidt door de adviseurs van Van den Bosch & Partners.

Ga terug