Opbouwen basisbestand reclamebelasting 2009 in diverse gemeenten

Maastricht, Sittard-Geleen, Haarlem en Borne hebben deze maand Legitiem verzocht de opbouw van het basisbestand reclamebelasting voor haar rekening te nemen.

De afgelopen maanden zijn in een aantal gemeenten, voornamelijk door Legitiem, haalbaarheids-onderzoeken uitgevoerd in het kader van de mogelijke heffing van reclamebelasting.
Na een periode waarin de voor -, en nadelen van de heffing en de besteding van de mogelijke opbrengsten zijn gewogen, volgt nu de periode waarin de opbouw van het belastingbestand door middel van inventarisatie wordt uitgevoerd.

In goed overleg met de betrokkenen en op basis van gedegen kennis van alle belastingaspecten, van de uitvoeringspraktijk en de vakkennis op het gebied van data - verzamelen en beheren, zijn de uitgangspunten bepaald en wordt een kwaliteitsbestand opgebouwd.

Eind 2007 is Legitiem gestart met een vakgroep ’precario -, en reclamebelasting’, waarin een selecte groep controleurs is opgenomen die wordt bijgestaan door adviseurs en juristen van Van den Bosch & Partners, een professioneel fotograaf, IT-ers en afnemers van onze diensten.
Het doel van deze vakgroep is het verder professionaliseren van de diensten van Legitiem. Dit wordt bereikt door transparant, eenduidig, duidelijk en risicobeperkend (bezwaar en beroep) te inventariseren. Hierdoor wordt een solide kwaliteitsbestand opgebouwd.


sept. 2008

Ga terug