Ondersteuning BRP gemeente Rhenen

Per ingang van 6 januari 2014 heeft de BRP, Basisregistratie Personen de Gemeentelijke Basisadministratie Personen vervangen. De gemeente Rhenen heeft Legitiem gevraagd maandelijkse controles uit te voeren met als doel het optimaliseren van het ’subjectenbestand’.

Ga terug