Nieuwe versie applicatie hondenbelasting in gebruik!!

In samenspraak met een aantal gebruikers zijn opnieuw aanpassingen in de applicatie aangebracht. Aanpassingen die het gebruiksgemak verhogen en het informatiepeil nog verder verbeteren.

Met ingang van 1 mei 2006 is alweer de vijfde versie van onze Internetapplicatie hondenbelasting in gebruik. Uit overleg met de gebruikers en de controleurs zijn opnieuw aanpassingen in zowel de gebruikersapplicatie als in de inventarisatiesoftware aangebracht. Hierdoor zijn de dienstverlening en het resultaat nog transparanter geworden.

Sinds de release van de eerste versie van de Internetapplicatie hondenbelasting in november 2004, zijn doorlopend, in nauw overleg met de gebruikers, aanpassingen en verbeteringen aangebracht die hebben geleid tot het hoge kwaliteitsniveau waarop de applicatie heden ten dage opereert.

De belangrijkste voordelen van de Internetapplicatie nog even op een rij:

Realtime controleresultaten beschikbaar;

Transparant; zonder filter de bevindingen van de controleurs in huis;

Werkproces controleur eenduidig engegarandeerd door inrichting van de inspectiesoftware;

Alle relevante informatie gerangschikt;

Managementinformatie; voortgang en resultaat,van minuut tot minuut beschikbaar;

Efficiency voordelen bij de verwerking van resultaten.

Meer weten over de applicatie en de onderliggende werkwijze? Bel of mail voor een afspraak met LEGITIEM.

Ga terug