Nieuwe applicaties .... module reclamebelasting 2010 !!

Vanwege het toenemend aantal gemeenten dat gebruik maakt van de webapplicatie reclamebelasting is besloten de functionaliteiten van deze applicatie fors uit te breiden. Dit heeft geleid tot een compleet vernieuwde applicatie.

De vele reacties en verzoeken om aanpassingen van onze klanten hebben ertoe geleid dat de webapplicatie Reclamebelasting volledig vernieuwd is.
De webapplicatie is niet langer een instrument om gegevens te tonen en/of prints te maken. Met de komst van de nieuwe applicatie wordt een reeks aan wensen van klanten ingevuld. Van het opbouwen van historie tot het vervaardigen van batchbestanden.
De applicatie is klaar om de komende jaren de bijhouding en controle op het basisbestand reclamebelasting te beheersen. Zowel voor de afnemer als voor de controleur

Ga terug