Het forfait toeristenbelasting in Peel en Maas in onderzoek

In de nieuwe gemeente Peel en Maas is met ingang van 1 januari 2011 een nieuwe verordening toeristenbelasting van kracht.

Daarvoor is het noodzakelijk de forfaitaire heffingsmaatstaf voor de vaste en seizoenplaatsen opnieuw vast te stellen.
Legitiem is druk bezig het onderzoek nog voor het eind van 2010 af te ronden.

Ga terug