Grootscheepse inventarisatie in de Utrechtse Heuvelrug

Alle recreatieterreinen en vakantieparken worden de komende weken in het kader van de forensenbelasting, WOZ en BAG geļnventariseerd.

Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug is vanuit drie disciplines behoefte aan informatie met betrekking tot de recreatieterreinen.
Voor de afdeling belastingen wordt de forensenbelasting geactualiseerd. Voor de afdeling Belastingen & WOZ worden de recreatiewoningen geļnventariseerd en voor de BAG/Geo-informatie worden alle gebouwen behorende bij de exploitatie van de terreinen geļnventariseerd en op de basiskaart ingetekend.Daarnaast worden alle recreatieonderkomens opgenomen, gefotografeerd en ingetekend op de plankaarten.

In dit project worden diverse inwinningstechnieken aan elkaar gekoppeld. Doel is een efficiencyslag te maken door slechts eenmaal ter plaatse gegevens te verzamelen en vast te leggen.

In dit project wordt gebruik gemaakt van MicroStation, Ultra mobiles, GPS, GPRS/UMTS.

Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door de specialisten van Geocare.

Ga terug