Gemeente Berkelland sluit aan bij de lokale praktijk

De gemeente Berkelland heeft besloten, op signaal van enkele belastingplichtigen, de verordening toeristenbelasting te actualiseren.

Met ingang van 1 januari 2009 is een nieuwe verordening toeristenbelasting van kracht binnen de Achterhoekse gemeente Berkelland. Legitiem en Van den Bosch & Partners hebben inmiddels de eerste projectstappen genomen om tot een nieuwe, op juiste kentallen, gebaseerde verordening te komen.

aug 2008

Ga terug