De BRP van Nijmegen krijgt Velpse controleurs

Legitiem is gevraagd de afdeling Burgerzaken van de gemeente Nijmegen te ondersteunen bij de uitvoering van adresonderzoeken in het kader van de BRP

De aanpak van de adreskwaliteit BRP (LAA) in het kader van fraudebestrijding is een hot issue!
Veel gemeenten ontbreekt het aan capaciteit om de intensieve onderzoeken uit te voeren. Zo ook de gemeente Nijmegen.

De ervaren controleurs van Legitiem springen bij om de aanhoudende stroom van onderzoeksvragen af te wikkelen.

Ga terug