Controles en Inventarisaties digitaal

Door controles en inventarisaties digitaal uit te voeren kan er bij gemeenten in Nederland een enorme efficiencyslag en kwaliteitsverbetering doorgevoerd worden. Werd de inspecteur voorheen nog met stapels papieren op pad gestuurd, nu is een PDA (handcomputer) voldoende.

De benodigde databestanden worden van te voren uit de beheeromgeving geimporteerd en omgezet naar een leesbaar bestand voor de PDA. Op deze manier kan de controleur in het veld zijn bevindingen per adres direct digitaal in de PDA vastleggen. Na afloop van de controles worden de gegevens weer terug gezet in het beheersysteem. Doordat handmatige dataverwerking achteraf niet meer nodig is, worden veel fouten voorkomen. Deze werkwijze stelt ons in staat om efficient te werken en kwaliteit beter te monitoren.

Ga terug