Beheersmodule ten behoeve van data uit inventarisaties

Gegevens verwerken en bewerken wordt een stuk eenvoudiger door het gebruik van deze applicatie. Moeiteloos switchen tussen diverse heffingsmaatstaven en/of tarieven,is een sterk instrument bij haalbaarheidsonderzoeken.

In samenwerking met COVADIS uit Velp heeft LEGITIEM een module ontworpen waardoor het mogelijk is data, welke in het veld verzameld is, al dan niet voorzien van foto’s, te archiveren, te bewerken en te printen. Doordat binnen het raamwerk van de module eenvoudig kan worden gewisseld tussen diverse heffingsmaatstaven en tarieventabellen is de toepassing van deze applicatie divers. De module wordt gebruikt bij projecten waarbij de verzamelde data niet (of niet direct) in gemeentelijke systemen kan worden opgenomen of waarbij de noodzaak tot opname in de gemeentelijke systemen niet noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan precariobelasting bij kleinere gemeenten of bij dataverzameling ten behoeve van haalbaarheidstudies. Daarnaast kan de module worden aangewend bij controleprojecten in het kader van de vergunningverlening.

De module kan worden ingezet als beheersmodule voor precario- en of reclamebelasting wanneer het gemeentelijke heffingensysteem daar niet in voorziet. In dat geval kan desgewenst het aanslagbiljet vanuit de module worden gegenereerd.

Ga terug