Actualisatie toeristenbelastingen 2008

Noord-Beveland, Middelburg en Vlissingen actualiseren de toeristenbelastingen in 2008. Legitiem biedt daarbij de helpende hand in nauwe samenwerking met Van den Bosch & Partners.

De Zeeuwse gemeenten actualiseren de verordeningen toeristenbelasting om uiteenlopende redenen. Voorop staat dat zij in alle gevallen kiezen voor een juridisch verantwoorde manier van heffen, met goed onderbouwde forfaits en zo min mogelijk administratieve lastendruk voor de exploitanten.

aug 2008

Ga terug