Actualisatie toeristen- en forensenbelasting Utrechtse Heuvelrug begonnen

Met ingang van 1 januari 2008 zijn de verordeningen toeristen- en forensenbelasting binnen de nieuwe gemeente Utrechte Heuvelrug van kracht en is begonnen met het actualiseren van de bestanden.

Vijf voormalige gemeenten, vier verordeningen toeristenbelasting, met verschillende heffingsmaat-staven en 2 verordeningen forensenbelasting had ervoor gezorgd dat de harmonisatie van deze heffingen bijzonder lastig was. In 2008 worden in overleg en in samenwerking met de toeristische sector de nieuwe heffingsmaatstaven voor de toeristenbelasting getoetst en de basisbestanden voor zowel de toeristen als de forensenbelasting opnieuw opgebouwd.

Legitiem verzorgt de inventarisatie van - en communicatie met alle verblijfsbieders, de uitvoering van het forfaitaire onderzoek en de toetsing van kampeermiddelen aan de norm ’gemeubileerde woning’. Doel is voor het eind van 2008 alle bestanden op orde te hebben.
Van den Bosch & Partners uit Sliedrecht ondersteunt bij de opstelling van de analyses, de communicatie en het redigeren van de verordeningen.

Ga terug